BuiltWithNOF
Stappenplan

In het begin van je stagejaar stel je leerdoelen op. Dat zijn dingen die je voor je zelf beter wil leren. Het gaat hier om de praktijk. Als je bijvoorbeeld moeite hebt met het houden van overwicht kun je dat als leerdoel voor jezelf opstellen. Daar ga je dan actief aan werken. Dat doe je door middel van een stappenplan en de kernbekwaamheden die in je BPV begeleidingsboek staan.Je vult dan dit schema stap voor stap gedurende het hele jaar in.

 

Kernbekwaamheid: ...

Fase: ...

Kennis/ aandachtsgebied: ...

Leerdoel: ...

 

Stap 1: Motivatie.

Vertel waarom je dit leerdoel hebt gekozen. Vind je het voor jezelf belangrijk en/ of voor de kinderen. Waarom is dit leerdoel voor jou belangrijk?

Stap 2: Leerinhoud.

Wat wil je nu precies leren, wat wil je beter in de vingers hebben als je hieraan hebt gewerkt. Of waar wil je een beetje van kunnen of weten. ( Bijv. ik wil beter leren om... )

Stap 3: Activiteiten.

Wat ga jij ervoor doen om je leerdoel te realiseren, vertel dat heel concreet.

Stap 4: Tussentijdste evaluatie.

Dit doe je na een aantal weken. In ieder geval voor het tussenevaluatiegesprek. Beschrijf je ervaringen tot nu toe. Heb je al gewerkt aan je leerdoelen, aan welke doelen heb je wel gewerkt en aan welke doelen nog niet, hoe gaat het, wat heb je gedaan, welke feedabck kreeg je, lukte je het die feedback te gebruiken.

Stap 5: Bijstellen.

Dit doe je ongeveer op de helft van de periode. Beschrijf je ervaringen tot nu toe. Hoe gaat het, wat heb je gedaan, welke feedabck kreeg je, lukte je het die feedback te gebruiken. Zoet je praktijkbegeleider een goede ontwikkeling op dit gebied en/of zie jij die. Stel je doelen of werkwijze bij. Welke dingen ga je nu anders doen, wat heb je geleerd en ga je nu toepassen.

Stap 6: Eindevaluatie.

Je maakt nu een eindbalans op. Wat heb je geleerd, hoe he je dat geleerd, wat is er veranderd vergeleken met de start. Kijk hiervoor terug naar de punten 1, 2, en 3.

[Home] [Beroepsprofiel] [Info] [Stage, hoe en wat?] [Didactisch model] [Evaluatie] [Reflectieverslag] [Stappenplan] [Drama] [Bordtekeningen] [Handenarbeid]