BuiltWithNOF
Stage, hoe en wat?

ORGANISATIE VAN DE BPV

BPV ( Beroeps Praktijk Vorming ) vormt een belangrijk onderdeel van de OA opleiding. Dat blijkt uit het feit dat een aantal eindtermen van de opleiding niet anders dan in de praktijk gerealiseerd kan worden. Het gaat er tenslotte om dat de student niet alleen theoretische kennis opdoet, maar deze kennis leert te koppelen aan praktijksituaties en omgekeerd leert, dat er kennis nodig is om goed te kunnen functioneren in de praktijk.

 

Stage ( BPV )

Leerjaar 1:

De orienterende fase.

In deze BPV ligt de nadruk op:

- Het orienteren op het beroep van onderwijsassistent;

- Ervaring opdoen in het omgaan met leerlingen van de basisschool;

- Kennismaken en werken met een onderwijsprogramma;

- Zicht krijgen op eigen mogelijkheden;

- Het uitvoeren van eenvoudige werkzaamheden ter ondersteuning van de groepsleerkracht;

- Het ontwikkelen van een persoonlijke leerweg;

- Leren reflecteren op eigen handelen.

Leerjaar 2

De beroepsvoorbereidende fase.

Het accent ligt op:

- Het verkrijgen van duidelijkheid over de rol van onderwijsassistent;

- Het uitvoeren van verschillende werkzaamheden ter ondersteuning van de groepsleerkracht;

- Begeleiden van leerlingen van de basisschool;

- Werken met een onderwijsprogramma;

- Het ontwikkelen van een persoonlijke leerweg;

 - Leren reflecteren op eigen handelen.

Leerjaar 3:

De beroepsopleidende fase.

Het accent ligt op:

- Een grotere zelfstandigheid in het uitvoeren van activiteiten;

- Geintegreerd handelen in meer complexe situaties;

- Het verkrijgen van inzicht in de organisatie en het werkveld;

- Het ontwikkelen van een eigen visie op het werk;

- Het ontwikkelen van een persoonlijke leerweg;

- Leren reflecteren op eigen handelen.

 

Wanneer stage en hoe vaak?

Het eerste jaar begint de tweede periode met 1 dag in de week stage. Vaak is dat op de maandag of donderdag. De eerste keer op stage is meteen de hele week. Vanaf dan 1 dag.

Het tweede jaar begint meteen met 3 dagen in de week stage. Dat is op de woensdag, donderdag en vrijdag.

Het derde jaar begint ook bijna meteen met 2 dagen stage, op de maandag en dinsdag.

De stage gaat het hele jaar door voor de tweede en derde jaars. De eerste jaars moeten ook to aan het eind door maar zij beginnen wat later.

AA-lijn-kidsx.

[Home] [Beroepsprofiel] [Info] [Stage, hoe en wat?] [Didactisch model] [Evaluatie] [Reflectieverslag] [Stappenplan] [Drama] [Bordtekeningen] [Handenarbeid]