BuiltWithNOF
Reflectieverslag

Een reflectieverslag maak je na een gesprek met je stagebegeleidster en je MWB docent. Het is een korte neerslag op het gesprek. Dat doe je door deze punten te volgen:

1. Geef een korte neerslag op het gesprek:

- Welke onderwerpen zijn er besproken?

- Wat is er gezegd over die onderwerpen? Geef een samenvatting.

- Wat was de rol van de student in het gesprek?

2. Wat betekende het gesprek voor de student?

- Welk onderdeel is als prettig ervaren? Motiveer deze mening.

- Welk onderdeel is als lastig, indringend, moeilijk ervaren. Motiveer deze mening.

- Wat waren de verwachtingen van dit gesprek? Zijn ze uitgekomen? Zo nee, wat had de student kunnen doen om daar invloed op uit te oefenen?

3. Hoe is de feedback, die werd gegeven tijdens dit gesprek ervaren? Welke feedback heeft de student gekregen?

- Was die feedback herkenbaar voor de student, motiveer dit.

- Wat gaat de student met die feedback doen?

4. Welke afspraken zijn er gemaakt tijdens dit gesprek?

5. Zijn er nieuwe leerdoelen bij gekomen, zo ja, beschrijf ze in je stappenplan.

[Home] [Beroepsprofiel] [Info] [Stage, hoe en wat?] [Didactisch model] [Evaluatie] [Reflectieverslag] [Stappenplan] [Drama] [Bordtekeningen] [Handenarbeid]