BuiltWithNOF
Info

OVER DE OPLEIDING

De opleiding Onderwijs Assistent (verder: OA) is gekwalificeerd op niveau 4 en kent een studiebelasting van drie jaar. De verkorte opleiding OA heeft een studieduur van twee jaar. De kwalificatie op niveau 4 geeft recht op doorstroming naar het HBO.

ROC (Regionaal Opleidingen Centrum) Landstede is een algemeen Christelijk college voor beroepsonderwijs. Een van de branches waarvoor Landstede opleidt, is het welzijnswerk. De opleiding tot onderwijsassistent valt onder deze branche. De opleiding OA heeft verwantschap met de opleiding SPW (Sociaal Pedagogisch Werker), niveau 3; differentiatie basisonderwijs. Deze richting is echter veel breder georienteerd en leidt op voor groepswerker. Studenten die voor SPW, differentiatie basisonderwijs, kiezen, krijgen een programma aangeboden dat in het bijzonder gericht is op het werk van klassenassistent binnen het speciaal onderwijs.

Het programma van de opleiding OA is verdeeld in vijf deelkwalificaties, te weten:

4.58 Algemene professionaliteit

4.59 Pedagogische begeleiding

4.60 Begeleiding onderwijsprocessen

4.61 Didactische ondersteuning

4.62 Functioneren in de school

De deelkwalificaties zijn weer onderverdeeld in eindtermen. Deze eindtermen zijn gekoppeld aan de modules die gedurende de opleidingstijd gevolgd worden.

Binnen de vijf deelkwalificaties zijn kennis, vaardigheden, motivatie en persoonskenmerken geintegreerd. Om aan de deelkwalificaties te voldoen, besteden we dus veel aandacht aan deze drie aspecten. Binnen de modules wordt veel theorie (kennis) aangeboden op het gebied van methodie, pedagogiek, didaktiek en ontwikkelingpsychologie. De eigen vaardigheden op het gebied van rekenen en taal worden uitvoerig geoefend en daarnaast wordt een groot deel van het curriculum ingevuld met creatieve vakken: dramatische expressie, beeldende vorming, sport en spel, audiovisuele vorming, muziek, etc... Ook attitudeontwikkeling neemt een belangrijke plaats in binnen de opleiding. Aspecten als motivatie, verantwoordelijkheid, samenwerken, zelfreflectie en communicatie staan tijdens de opleiding centraal.

Als alle deelkwalificaties met een voldoende zijn gewaardeerd, kan de student het diploma Onderwijs Assistent in ontvangst nemen.

Bron: BPV boek Onderwijs Assistent leerjaar 2

[Home] [Beroepsprofiel] [Info] [Stage, hoe en wat?] [Didactisch model] [Evaluatie] [Reflectieverslag] [Stappenplan] [Drama] [Bordtekeningen] [Handenarbeid]