BuiltWithNOF
Evaluatie

VOORBEELD EVALUATIEFORMULIER VOOR DE STUDENT

Doelstelling/ lesdoel: Heb je het doel van je opdracht gehaald? Motiveer je antwoord.

Beginsituatie: Had je de beginsituatie goed ingeschat of liep je tegen problemen aan? Was het te makkelijk of te moeilijk?

Didactische volgorde: Hoe verliep je les of activiteit? Wat ging goed en wat kon beter? Was je tijdsplanning goed?

Differentiatiemogelijkheden: Heeft ieder kind op zijn/ haar niveau kunnen werken/. Zo ja, beschrijf dat. Zo nee, wat had je anders moeten doen.

Didactische werkvorm: Hoe beviel deze werkvorm? Waarom?

Leermiddelen: Was alles voldoende aanwezig? Liep je tegen problemen aan?

Algemeen: 1. Hoe was je voorbereiding? 2. Was je planning goed? Zo ja/nee motiveer. 3. Kijk naar de gehele les en beschrijf wat je is opgevallen. Hoe reageerde het kind/ de groep? Hoe heb je zelf de les ervaren? Heb je tussentijdse bijstellingen gepleegd? Zo ja, welke? Wat zou je de volgende keer anders willen doen? 

[Home] [Beroepsprofiel] [Info] [Stage, hoe en wat?] [Didactisch model] [Evaluatie] [Reflectieverslag] [Stappenplan] [Drama] [Bordtekeningen] [Handenarbeid]