BuiltWithNOF
Didactisch model

Voorbeeld Didactisch Model

Opdracht: Welke les/ activiteit ga je geven?

Datum: Wanneer geef je de les/ activiteit?

Doelgroep: Welke groep/ kinderen en het aantal.

Onderwerp: Welk thema/ onderwerp staat centraal?

Doel van de les: Wat wil je de kinderen leren, gebaseerd op:

                             kennis en inzicht ( cognitieve vaardigheden )

                             vaardigheden ( motorische, communicatieve, sociale )

                             houding ( gevoel, beleving, affectie )

Beginsituatie van de kinderen: Wat kunnen de kinderen de kinderen al, gebaseerd op:

                                                     sociaal-culturele achtergrond

                                                     intresses

                                                     ontwikkelingsniveau

Didactische volgorde: Zet precies op een rijtje hoe je de les of activiteit wilt laten verlopen, inclusief een tijdsplanning en evt. groepringsvormen. Zet in stapjes op papier hoe je les eruit gaat zien. Eerst doe ik dit en dan... Denk aan je inleiding, instructie/ verwerking, afsluiting.

Differentiatiemogelijkheden: Differentieren = een les of activiteit aanpassen aan het individuele niveau van een kind. Moet ik de les makkelijker of moeilijker maken? Wat kan een kind doen dat snel klaar is? Wat moet een kind doen dat het moeilijk vindt of niet zo snel klaar is?

Didactische werkvorm: Instructievormen, interactievormen, opdrachtvormen, samenwerkingsvormen, spelvormen, etc...

Leermiddelen: Welke materialen heb je nodig, schrijf alles op.

[Home] [Beroepsprofiel] [Info] [Stage, hoe en wat?] [Didactisch model] [Evaluatie] [Reflectieverslag] [Stappenplan] [Drama] [Bordtekeningen] [Handenarbeid]