BuiltWithNOF
Beroepsprofiel

HET BEROEPSPROFIEL VAN DE ONDERWIJSASSISTENT

De onderwijsassisitent verricht werkzaamheden in de basisschool, of in het speciaal basisonderwijs. hij of zij verricht eenvoudige onderwijsinhoudelijke taken, ondersteunt kinderen bij het spelen en leren, biedt zorg op het terrein van veiligheid en hygiene, biedt sociaal pedagogische zorg aan (bedreigde) kinderen, werkt mee aan een goed pedagogisch klimaat, levert een praktische en organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement, participeert in overlegsituaties en ondersteunt bij de organisatie van schoolactiviteiten.

De werkzaamheden zijn primair gericht op ondersteuning van de groepsleerkracht bij het werken met kinderen in het regulier of speciaal basisonderwijs. Een onderwijsassistent moet kunnen werken in verschillende situaties, eventueel op verschillende scholen binnen een bepaald zorgbeleid van een samenwerkingsverband. De ondersteuning van de onderwijsassistent zal moeten bijdragen aan een adequate zorg voor leerlingen met een speciale behoefte en/of speciale zorg voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand.

SAMENGEVAT:

De onderwijsassistent voert zijn of haar taken uit onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Hij of zij ondersteunt de leerkracht op pedagogisch en didactisch gebied.

 

Bron: BPV boek onderwijsassistent leerjaar 2

[Home] [Beroepsprofiel] [Info] [Stage, hoe en wat?] [Didactisch model] [Evaluatie] [Reflectieverslag] [Stappenplan] [Drama] [Bordtekeningen] [Handenarbeid]